MENU

fotografie

Linda Meijer Fotografie - Algemene voorwaarden 

Anno oktober 2020

Bij het boeken (en na betaling) van een fotoshoot/bruidsreportage wordt er automatisch akkoord gegaan met onderstaande voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden Linda Meijer fotografie (verder als LM fotografie benoemd)

 

Algemeen

- LM fotografie heeft te allen tijde het recht informatie betreft de tarieven te wijzigen.
- LM fotografie beschikt over de auteursrechten en de beelden mogen onder geen enkel beding worden aangepast door derden, tenzij er schriftelijk akkoord voor is gegeven vanuit de fotograaf. Dit houdt ook in geen filter, verkleuren, bijsnijden of het vervormen van de beelden.
- Het plaatsen van beelden van LM fotografie wordt alleen toegestaan met naamsvermelding/verwijzing naar de fotograaf. (Linda Meijer fotografie /L.M.C. Meijer) Het taggen op Facebook of Instagram kan gedaan worden d.m.v. ‘@Lindameijerfotografie’.
- LM fotografie zal te allen tijde zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan en zal deze niet vrijgeven aan derde partijen.
- LM fotografie is niet aanspreekbaar op eventuele typfouten en tekstwijzigingen.
 

Aansprakelijkheid

- LM fotografie is onder geen enkel beding aansprakelijk voor eventuele materialistische dan wel lichamelijke schade tijdens de fotoshoot, mits er sprake is van grove of opzettelijke schuld door LM fotografie.
- LM fotografie is in geen enkel beding aansprakelijk voor eventuele drukfouten.
 

Betaling

- Bij boeking van een fotoshoot wordt er altijd een aanbetaling van 50% van de factuur voldaan binnen 7 werkdagen na facturatiedatum. De klant ontvangt een factuur en dient deze te controleren op eventuele (on)juistheden. Wanneer een betaling niet binnen deze termijn ontvangen is, volgt er kosteloos een betalingsherinnering. Wanneer de betaling nog steeds uit blijft, volgt er een aanmaning waarbij de klant 25% extra kosten is verschuldigd bovenop het huidige facturatiebedrag.
- Een fotoshoot is officieel gepland en gereserveerd voor de klant wanneer er een aanbetaling van 50% is voldaan.
- De resterende 50% wordt uiterlijk 1 dag voor de fotoshoot betaald.
- De klant gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden bij betaling van de aanbetaling.
Indien er sprake is van extra wensen of veranderingen vanuit de klant worden hier extra kosten voor in rekening gebracht d.m.v. een nieuwe offerte. Dit wordt ter plekke besproken en doorgenomen en na goedkeuring van de klant uitgevoerd.
- Tarieven van combinaties of acties van LM fotografie worden in overleg besproken met de klant betreft mogelijkheden en conclusies.
- Als er meer beelden worden gewenst dan in het afgenomen pakket zitten, wordt er per beeld € 4,25 extra in rekening gebracht. Voor 10 extra beelden bedraagt de prijs € 40,00. (Voor bruidsfotografie is dit voor elke 10 extra beelden €100,00.)
 

Annulering/overmacht

- In geval van annulering vanuit de klant tot 7 dagen voor de aanvang van de fotoshoot, zal de klant 25% van de aanbetaling gestorneerd krijgen. De overige 25% wordt in rekening gebracht voor administratiekosten en het mislopen van inkomsten i.v.m. het vrij houden van deze tijd. Wanneer er een annulering plaatsvindt korter dan 7 dagen, is er geen restitutie van de aanbetaling mogelijk.
- LM fotografie behoudt zich altijd het recht voor om door eventuele overmacht situaties de shoot te verzetten of annuleren.
- Bij slechte weersvoorspellingen (storm, zware regenval of onweer) bespreekt LM fotografie op de dag van de geplande fotoshoot met de klant of een verplaatsing noodzakelijk is.
- Een aanbetaling van een bruiloft-shoot wordt bij annulering niet Mocht een bruiloft noodgedwongen verplaatst worden, verhuist LM fotografie mee naar de nieuwe datum. Mocht de fotograaf niet kunnen, regelt zij zelf vervanging met dezelfde kwaliteiten en zal de nabewerking wel gedaan worden door LM fotografie, om de klant alsnog te voorzien van de bekende en gewenste beeldsfeer van LM fotografie
- Wanneer de fotograaf ziek is zal er in overleg met de klant besloten worden wat de gevolgen zijn. - In eerste instantie zal dit leiden tot een verplaatsing van de fotoshoot.
 

Beeldmateriaal

- LM fotografie heeft het recht om alles dat niet in de overeenkomst is beschreven, naar eigen creatieve inzicht en verbeelding uit te voeren tijdens de fotoshoot.
- Enkele dagen na de fotoshoot zet LM fotografie een persoonlijke online galerij klaar voor de klant, met een selectie van beelden in lage beeldresolutie en voorzien van een watermerk. Hier kan de klant een selectie uit maken van de foto’s die zij graag wenst te ontvangen. Vervolgens maakt LM fotografie de eindkeuze in welke beelden er in kleur en welke beelden er in zwart-wit afgeleverd worden. Deze foto’s worden dan weer geüpload in de persoonlijke online galerij van de klant. De lage resolutie beelden worden uit de galerij gehaald en bewaard in het archief van LM fotografie. (Dit geld overigens niet voor portfolioshoots. De klant krijgt na afloop van de portfolioshoots het aantal besproken (willekeurige) beelden binnen 2 weken per mail.)
De beelden worden binnen 20 werkdagen geleverd aan de klant, in hoge resolutie en afwisselend in kleur en zwart-wit beelden.
- Een bruidsreportage ligt volledig in de handen van LM fotografie. Er wordt zorgvuldig een memorabele selectie uit alle beelden gemaakt welke de grote dag liefdevol vertalen in beeld. Alleen de beste beelden zullen geleverd worden, om zo een perfecte herinnering over te houden aan de bruiloft. Deze beelden ontvangt de klant op zowel USB als in een persoonlijke online galerij en de klant ontvangt tevens een prachtig samengesteld LM memory-album.
Beelden van een bruidsreportage worden binnen 4 weken geleverd, in hoge resolutie en afwisselend in kleur en zwart-wit beelden. En er wordt binnen 1 week een kleine preview geleverd in een persoonlijke online galerij.
- LM fotografie behoudt zich het recht voor dat zij alle gemaakte beelden voor zakelijke doeleinden, reclame en promoties mag gebruiken. Tevens mag LM fotografie alle beelden op (online) social media en dergelijke kanalen publiceren, mits er met de klant is overeengekomen dit niet te doen. Dan zal LM fotografie de beelden enkel opslaan in het archief.
- Wanneer er beeldmateriaal commercieel gebruikt zal gaan worden, zal LM fotografie dit in overleg doen met de klant. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een publicatie in een magazine en dergelijke.
- LM fotografie levert geen onbewerkte beelden.
 

Klachten

- Bij klachten kan de klant een e-mail sturen naar info@lindameijerfotografie.nl.
- Na ontevredenheid van de geleverde beelden kan de klant eveneens contact opnemen binnen 7 werkdagen. Vervolgens kan LM fotografie kijken naar een bijpassende oplossing in bijvoorbeeld een eventuele financiële tegemoetkoming of een re-do van de fotoshoot.