MENU

Fotografie

Linda Meijer Fotografie - Algemene voorwaarden 

Algemeen
- LM fotografie heeft te allen tijde het recht informatie betreft de tarieven te wijzigen.
- LM fotografie beschikt over de auteursrechten en de beelden mogen onder geen enkel beding worden aangepast door derden, tenzij er schriftelijk akkoord voor is gegeven vanuit de fotograaf. Dit houdt ook in geen filter, verkleuren, bijsnijden of het vervormen van de beelden.
- Het plaatsen van beelden van LM fotografie wordt alleen toegestaan met naamsvermelding/verwijzing naar de fotograaf. (Linda Meijer fotografie of www.lindameijerfotografie.nl) Het taggen op Facebook of Instagram kan gedaan worden d.m.v. ‘@Lindameijerfotografie’.
- LM fotografie zal te allen tijde zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan en zal deze niet vrijgeven aan derde partijen.
- LM fotografie is niet aanspreekbaar op eventuele typfouten en tekstwijzigingen.

Aansprakelijkheid
- LM fotografie is onder geen enkel beding aansprakelijk voor eventuele materialistische dan wel lichamelijke schade tijdens de fotoshoot, mits er sprake is van grove of opzettelijke schuld door LM fotografie.
- LM fotografie is in geen enkel beding aansprakelijk voor eventuele drukfouten.

Betaling
- Bij boeking van een fotoshoot wordt er verwacht dat de betaling van de factuur, voldaan wordt binnen 7 dagen na facturatiedatum om de gereserveerde fotosessie definitief te maken. De klant ontvangt een factuur en dient deze te controleren op eventuele (on)juistheden. Wanneer een betaling niet binnen deze termijn ontvangen is, volgt er kosteloos een betalingsherinnering. Wanneer de betaling nog steeds uitblijft, volgt er na 2 dagen een aanmaning waarbij de klant 25% extra kosten is verschuldigd boven op het huidige facturatiebedrag. Na nogmaals uitblijven van betaling, wordt de shoot automatisch geannuleerd.
- Een fotoshoot is officieel gepland en gereserveerd voor de klant wanneer er de betaling is voldaan.
- Indien er sprake is van extra wensen of veranderingen vanuit de klant worden hier extra kosten voor in rekening gebracht d.m.v. een nieuwe offerte. Dit wordt ter plekke besproken en doorgenomen en na goedkeuring van de klant uitgevoerd.
- Tarieven van combinaties of acties van LM fotografie worden in overleg besproken met de klant betreft mogelijkheden en conclusies.
- - Als er meer digitale foto’s worden gewenst dan het pakket bevat, wordt er per foto €12,- extra in rekening gebracht. Voor 5 extra foto’s bedraagt de prijs €49,- en voor elke 10 extra foto’s wordt dit €99,-.

Annulering/overmacht
- Wanneer een fotoshoot tot 1 week voor de shootdatum geannuleerd wordt, wordt enkel 75% van het restbedrag, gestorneerd aan de klant
- Wanneer een fotoshoot korter dan 1 week voor de shootdatum geannuleerd wordt, wordt enkel 50% van het restbedrag gestorneerd aan de klant.
- Mocht Linda Meijer Fotografie niet kunnen fotograferen op de afgesproken shootdatum, ziek is of een andere (persoonlijke) reden, wordt er een nieuwe datum voor de fotoshoot besproken.
- Mocht de klant door onvoorziene situaties niet meer kunnen op de besproken datum/tijd, zal de shoot in overleg verplaatst worden, danwel een andere passende oplossing besproken worden.

Beeldmateriaal
- LM fotografie heeft het recht om alles dat niet in de overeenkomst is beschreven, naar eigen creatieve inzicht en verbeelding uit te voeren tijdens de fotoshoot.
- LM Fotografie bekijkt alle foto’s zorgvuldig en past indien nodig de kleur- en witbalans en eventueel het contrast aan, naast de persoonlijke bewerking in de stijl van LM Fotografie zoals te zien is in het recente portfolio op o.a. social media.
- Indien de klant een andere bewerking of aanpassing wenst aan de foto, worden hier extra kosten voor gerekend, mits deze in de bewerkingsstijl passen en blijven van LM Fotografie.
- De foto’s worden binnen 10 werkdagen geleverd aan de klant, in hoge resolutie (en in lage resolutie met logo om online te kunnen delen), in kleur en eventueel zwart-wit.
- Enkele dagen na de fotoshoot zet LM fotografie een persoonlijke online galerij klaar voor de klant, met een selectie van beelden in lage beeldresolutie en voorzien van een watermerk. Hier kan de klant een selectie uit maken van de foto’s die zij graag wenst te ontvangen. Deze foto’s worden dan weer geüpload in een nieuwe persoonlijke online galerij. De oude galerij met alle lage resolutie beelden wordt offline gehaald en bewaard in het archief van LM fotografie. De klant kan vanuit de nieuwe galerij de foto’s downloaden.
- Het is absoluut niet toegestaan zelf wijzigingen (filters, kleuren aanpassen, bijsnijden of welke vorm van verandering dan ook,) aan de foto's te doen! Graag vraag ik jullie dit te respecteren en dit verzoek na te leven. Bij schending, staan er boetes tegenover.
- LM fotografie behoudt zich het recht voor, dat zij alle gemaakte foto’s voor zakelijke doeleinden, reclame en promoties etc. mag gebruiken. Tevens mag LM fotografie naar eigen keuze, de gemaakte foto’s gebruiken op social media, de website, blogs etc. De klant kan hiermee akkoord gaan en hiervoor tekenen in het contract dat zij zal ontvangen.
- Wanneer er beeldmateriaal commercieel gebruikt zal gaan worden, zal LM fotografie dit in overleg doen met de klant. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een publicatie in een magazine en dergelijke.
- LM fotografie levert geen onbewerkte beelden.

Klachten
- Bij klachten kan de klant een e-mail sturen naar info@lindameijerfotografie.nl.
- Na ontevredenheid van de geleverde beelden kan de klant eveneens contact opnemen binnen 7 werkdagen. Vervolgens kan LM fotografie kijken naar een bijpassende oplossing.